0936.882.388

    Dự án: Nhà phố Lê Hoàng Nam

  • Địa điểm: Thanh xuân - Hà Nội
  • Diện tích: 88M
  • Thiết kế: HAC
  • Hoàn thành: 04/2019

1. Thi Công Nội Thất Phòng Khách

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2. Thi Công Nội Thất Phòng Ngủ Master

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.