0936.882.388

    Dự án: 1900 Coffee House

  • Địa điểm: 6 Bồ Nâu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Diện tích:
  • Thiết kế: HAC
  • Hoàn thành: 04/2021

1. Thi Công Nội Thất

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.