0936.882.388

    Dự án: Cà phê Phố Cũ

  • Địa điểm: Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Diện tích:
  • Thiết kế: HAC
  • Hoàn thành: 03/2021

1. Thi Công Nội Thất

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.