0936.882.388

    Dự án: Toà S1 The Sapphire Residence Doji Hạ Long

  • Địa điểm: Hạ Long
  • Diện tích: 277m²
  • Thiết kế: HAC
  • Hoàn thành: 10/2022

1. Thi Công Nội Thất

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.